KÝ TÊN ĐIỆN TỬ PDF

Chuẩn bị và gửi các tài liệu của bạn để ký tên điện tử chỉ bằng vài cú nhấp, sau đó theo dõi tiến độ của nó. Dễ dàng và miễn phí*

Thông tin bạn cung cấp sẽ được xử lý theo Chính Sách về Quyền Riêng Tư của chúng tôi.

CÁCH KÝ TÊN ĐIỆN TỬ CHO MỘT TÀI LIỆU PDF

Chọn Một Tập Tin Cần Ký

Chọn tài liệu bạn muốn ký tên điện tử trực tuyến. Kéo & thả tập tin của bạn hoặc duyệt tìm một tập tin đã lưu trên máy tính hoặc hệ thống lưu trữ đám mây.

Cài Đặt Chi Tiết Người Ký

Đăng ký tên và địa chỉ email của người ký. Cho họ biết họ cần thêm chữ ký ở đâu vào PDF bằng cách đặt các trường quanh tài liệu của bạn.

Gửi để lấy Chữ Ký

Người ký sẽ nhận được một email yêu cầu họ ký tên. Họ có thể nhấp vào liên kết và tiến hành xem xét tài liệu.

Ký và Tải Xuống

Người ký có thể cài đặt chữ ký của mình sau đó ký tên điện tử vào tài liệu. Sau khi đã áp dụng tất cả chữ ký, sẽ có thể tải tài liệu đã ký xuống.

Bạn có biết?

Chữ ký điện tử, sự tiến hóa tiện lợi từ chữ ký kỹ thuật số

Chữ ký điện tử trực tuyến là một cách thức có giá trị ràng buộc pháp lý để ghi nhận sự chấp thuận của nhiều bên. Chúng chủ yếu được sử dụng khi hợp tác với những người khác. Chữ ký số là một công cụ ký tên cục bộ. Thông tin của bạn được ghi nhận trong một chứng nhận sử dụng các thuật toán toán học để tạo ra một vân tay số duy nhất.

Tìm hiểu thêm về việc E-sign có giá trị ràng buộc pháp lý và bảo mật như thế nào

Tính đáng tin cậy

All E-sign files are made available to users through the Soda PDF inbox. Keep track of files that have been signed, when they have been signed and by who, or keep yourself up to date on the progress of documents pending e sign. Create a FREE account to access your inbox!

Various laws have been passed internationally to facilitate commerce with the use of e-signatures and digital records. These laws ensure the validity and legal authority of signatures electronically applied to contracts around the world.

E-signatures are legally binding and hold the same power as a handwritten signature, plus the PDF sign document is highly secure and virtually impossible to forge.

Sự tuân thủ

Our intelligent e sign tool uses the sender’s and signer’s email addresses to authenticate e signatures for any PDF sign document. The only way to access and sign e-sign packages is through your personal email access, which ensures that only the designated signer or signers can view and edit files.

Our secure technology establishes an encrypted link between our web server and your browser so that all data remains private. We only store each file on our server for 24 hours to limit any unauthorized access. The esign PDF signatures & files are then permanently removed from our PDF online servers.

Theo Dõi Kiểm Định An Ninh

Our e signature tool is just one service we provide. Want to create or perhaps PDF convert to a Microsoft Office file like Word, PowerPoint, or Excel? You can process files on any device, anytime, anywhere through your computer, tablet, and smartphone.

Access files saved in cloud storage systems like Google Drive, Box, Dropbox, and OneDrive. Use your account to access our other tools from your web browser. Create files or even PDF convert to other file types!

*Size and daily usage limitations may apply. All rights reserved.